Om Løvtre

 

Home
Om Løvtre
Bjørk
Eik
Svartor
Osp
Ask
Kutterflis
Prisliste
Referanser
Gjør det selv
Bilder
Tilbud

Vi er medlem av FORENINGEN NORSK LAUVTREBRUK som er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lautrevirke.

 

Miljøvennlig tørking av råstoff.
råstoff til osp innvendige paneler og spiler. Dette har vi skåret selv fra kortreist virke.
På høyre side står Due senior som blir 80 år i desember, og som er med hver dag og holder hjulene i gang. Takk for all hjelp!

Varmen til tørka kommer fra flisfyring som står i en kontainer like ved. Der bruker vi flis fra egen produksjon.
Veldig bra å kunne bruke vårt eget bi-produkt til å tørke råstoffet!

NORSK LAUVTREKVALITET

 Foreningen Norske Lauvtrebruk har gjennomført et prosjekt som definerer norsk lauvtrekvalitet. 
Norsk Treteknisk Institutt har hatt ansvaret for den faglige gjennomføringen av prosjektet. 

 

               Se noen flotte filmer om skogen som ressurs

Naturens eget kretsløp   Tre i byggverk   Moderne skogbruk Høyteknologi i alle ledd

OSP TIL KLEDNING, PANEL OG INNREDNING

KLEDNING

 
 

Materialer av osp er svært godt egnet til ytre kledning, blant annet fordi den nesten ikke sprekker og fordi den i møte med sol og regn, etter hvert får en vakker patinert gråfarge og en “myk” overflate. 

PANEL OG HIMLING 

 
 
 

Osp har et av verdens lyseste trevirke og nyhøvlet ospepanel brukt innendørs beholder sitt lyse utseende uten å falme. Det er derfor velegnet som panel og himling og som soveromsgulv på grunn av sin behagelig overflate og renhet.

EIK TIL KLEDNING, UTEMØBLER, PANEL, GULV, MØBLER, BÅT, BRYGGE OG KONSTRUKSJONSVIRKE

BRUK 

Eikas gode styrkeegenskaper og vakre tegninger gjør at den kan brukes til alle innvendige bærekonstruksjoner som stolper og dragere, spesielt om man ønsker trevirke som både er sterkt og dekorativt.

 
 

 

Den gode slitestyrken gjør eikematerialer velegnet til gulv, parkett og trapper, ytterdører, dørstokker og vinduskarmer. Fordi Eikevirket egner seg også meget godt til møbler, paneler, kjøkkeninnredninger, finér og listverk. 
Eikas kjerneved, -den mørke veden- er i naturlig tilstand det norske treslaget som har lengst holdbarhet i kontakt med jord og er derfor velegnet til kledning, terrasser, brygger, utemøbler og lekeapparater for barn. 

 
 

 

 

Eika blir ofte kalt for et maritimt treslag fordi det tidligere i stor utstrekning ble brukt til skipsbygging. Fortsatt blir det brukt i båter, blant annet til spant fordi treslaget både er slitesterkt, seigt og tåler fuktighet godt.. 
Eikevirke har i lang tid vært brukt til ulike typer vannkonstruksjoner, da det har stor holdbarhet under vann. Flis av eik kan anvendes som reduksjonsflis til smelteverkene og på grunn av sin høye brennverdi er den ettertraktet til brensel.

TEKNISKE EGENSKAPER

 
 
 

 

Sammen med alm og ask hører eik til de ringporede treslagene. Det spesielle med disse treslagene er at innenfor visse grenser er virkesegenskapene bedre dess raskere treet vokser i diameter. Eik er et middels tungt treslag med meget gode styrkeegenskaper. Virket er seigt og slitesterkt. Fargen varierer fra gulaktig til grå i yteveden, mens kjerneveden har fargenyanser fra gulbrun til grå- eller rødbrun. Årringene er svært markerte. Dette gir materialene fine tegninger og en grov tekstur. Veden har fin glans med breie og glinsende margstråler. Eik krymper relativt lite. 
Ubehandlet kjerneved av eik har meget god varighet (15 -25 år i kontakt med jord). Yteveden til eik er derimot ikke varig. Spiker og skruer holder godt i veden. 
Barken og veden inneholder mye garvesyre.

 
 
 
 

 

Egenskaper

Eik Gran Furu
Bøyefasthet, MPa 88 78 87
Trykkfasthet, MPa 61 43 55
Slagbruddarbeid, kJ/m2 75 40 40
Hardhet (radielt), MPa 56 12 19
Densitet (basis), kg/m3 550 380 440
Krymping (volum), % 12,2 11,7l 12,1

 BEARBEIDING 

Rettfibret virke uten kvist kan bearbeides relativt lett både for hånd og maskinelt. Tettvokst virke med stor kvist krever skarpe verktøy av beste kvalitetsstål. Erfaringene viser at ukantet trelast er mer stabil enn kantet. En bør ikke skjære tykkere dimensjon enn 50 mm på grunn av indre spenninger som frigjøres når materialene tørker. Rettvokst eik gir fin overflate, men i ubehandlet tilstand har veden en forholdsvis grov tekstur.

 
 

 

Den lar seg lett høvle, pusse og sandblåse, og egner seg godt til lakkering og behandling med f eks olje. Den er velegnet til dampbøying, og lar seg lett lime. Ved luting må man være påpasselig slik at trevirket ikke blir helt svart pga garvestoffer. Ved spikring må virket forbores. 
I kontakt med jern og annet metall, kan det oppstå korrosjon og mørke fargeflekker. Man bør derfor benytte galvaniserte eller syrefaste nagler og spiker innenfor områder som er utsatt for fuktighet.

 
 
 

VEKSTKRAV OG UTBREDELSE

Vi har to eikearter i Norge, sommereik (Quercus robur) og vintereik (Quercus petraea). Sommereik finnes inn i landet til Hedmark og i et belte langs kysten fra Østfold til Rogaland, med spredte forekomster videre nordover til Edøy på Nordmøre, der vi finner verdens nordligste eikeforekomst. Vintereika forekommer spredt i et smalere belte langs kysten på Sørlandet. 
Eika setter store krav til sommervarme og veksttidens lengde. Veksten blir best på dyp, næringsrik, frisk og moldrik jord. Den greier seg også på stiv leirjord, men ikke på sur jord eller torvmark. Eikeartene er skyggetålende som unge, men 
blir lyskrevende som eldre. 
Fordi eik lett setter vanris, er det nødvendig å sørge for et skyggende underbestand av f eks hassel, lind, lønn eller gran. Eika kan bli et meget gammelt tre og kan oppnå høyder på over 30 m og med diametre opp mot 100 cm. 

 
 
 

BJØRK TIL PANEL, INNREDNING, GULV OG MØBEL

BRUK 

På bakgrunn av sine gode tekniske egenskaper og vakre og varierte utseende egner virke av bjørk seg til gulv- og trappematerialer, paneler, kjøkkeninnredninger, møbler og innvendige dører.

 
 

 

Bjørkevirket inneholder ikke giftige stoffer, og er derfor utmerket som ispinner, tannstikkere, emballasje for matvarer og 

spatler for kjemisk og medisinsk formål. Fordi virket ikke er allergifremkallende, og på bakgrunn av den høye slitestyrken, 
er bjørka spesielt velegnet til produksjon av leketøy for barn. Veden hos henge-bjørka har i blant spesielle spesielle strukturer, som flammeved og masur (valbjørk) 
Slikt virke er svært ettertraktet til mer eksklusive møbler, innredninger og som finér. Spesielt er masurbjørk blitt nyttet til knivskaft og i kunst og pyntegjenstander.

TEKNISKE EGENSKAPER

Bjørkeveden har en hard og fin oppbygning. Fargen er gulhvit som også kan gå over i mer brunlige og rødlige nyanser. Årringene er ikke spesielt tydelige. Veden har et nøytralt utseende og en behagelig overflate. 

Bjørk er et middels tungt treslag med veldig gode styrkeegenskaper. Veden er sterk, og tåler store belastninger og slitasje. 
Veden krymper relativt mye sammenlignet med andre lauvtreslag, og vrir  

og slår seg om den ikke belastes under tørkeprosessen. 
Ubehandlet bjørkevirke er lite varig under vekslende fuktighetsforhold 
og i kontakt med jord (mindre enn 5 år). 
 

Egenskaper Bjørk Gran Furu
Bøyefasthet, MPa 105 78 87
Trykkfasthet, MPa 50 43 55
Slagbruddarbeid, kJ/m2 94 40 40
Hardhet (radielt), MPa 44 12 19
Densitet (basis), kg/m3 500 380 440
Krymping (volum), % 12,7 11,7l 12,1
 
 
 

 

Flammeveden har fibrer med jevnt bølget forløp som gir et flammet utseende. Denne veden forekommer for det meste hos hengebjørk og spesielt i nedre del av stammen under grov oppskrukket bark. 
Flammebjørk er vakkert.

Masur eller valbjørk har brunfargete tegninger i veden som i tverrsnittet danner V-form der spissen peker inn mot margen. Brunfargen har alle overganger fra mørk til lys brun og helt over til hvitfarget, såkalt ismasur.

 

 

 
 
 

Klikk på linkene for å følge oss på sosiale medier         

Facebook   You Tube

 

Home | Om Løvtre | Bjørk | Eik | Svartor | Osp | Ask | Kutterflis | Prisliste | Referanser | Gjør det selv | Bilder | Tilbud