Kutterflis

Home
Om Løvtre
Bjørk
Eik
Svartor
Osp
Ask
Kutterflis
Prisliste
Referanser
Gjør det selv
Bilder
Tilbud

Vi er medlem av FORENINGEN NORSK LAUVTREBRUK som er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lautrevirke.

 


Tørr fin kutterflis fra løvtre med stor sugevne.

 


Kutterflis er et biprodukt som blir til i høvleriprosessen på vårt sagbruk.

Høvelen skaver av tynne små flak på overflaten av plankene og dette gir en type flis som har litt andre egenskaper enn sagflis.
Dette er helt tørr flis, fordi all trelast tørkes før den blir høvlet.
Dermed får kutterflisen veldig stor sugeevne og er dermed ettertraktet av husdyrbønder.

Kutterflisen selges for kun kr.90,- + mva. pr. m3 (1000 liter)
Helst levering i hele lass.
 

Klikk på linkene for å følge oss på sosiale medier        

Facebook   You Tube

Home | Om Løvtre | Bjørk | Eik | Svartor | Osp | Ask | Kutterflis | Prisliste | Referanser | Gjør det selv | Bilder | Tilbud